Voorlopig geen verplichte verzekering voor e-bikes

Door e-fietser

Er komt geen verplichte verzekering op elektrische fietsen. Het Europees Parlement en de Raad hebben hierover een voorlopig akkoord bereikt, waarin e-bikes uitgesloten worden van verzekeringsverplichtingen.

In 2018 bepaalde de Europese Commissie nog dat e-bike rijders zonder wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen illegaal rijden. Dat moest toen nog wel wettelijk vastgelegd worden, maar de schrik over de impact op de verkoop van e-bikes in Europa zat er toen wel goed in. De Europese Commissie had dit in de derde editie van ‘Europe on the Move’ gepubliceerd. Dit was een breed plan van aanpak, dat als doel had het verkeer in Europa veiliger te maken. Naar aanleiding van deze publicatie is vanuit de fietsindustrie en de ECF een sterke lobby bij de Commissie op gang gekomen om een duidelijke grens te trekken tussen een motorvoertuig en een elektrisch ondersteunde e-bike. De aanbeveling van de Commissie moest ook nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Bij leden van dat Europees Parlement is uiteindelijk met succes gelobbyd om e-bikes niet op de voorgestelde manier in de richtlijn op te nemen.

Het akkoord maakt deel uit van een compleet pakket regels om slachtoffers van verkeersongevallen beter te beschermen. Om eventuele ‘overregulering’ te voorkomen, sluit het besluit tuintractoren, scootmobielen en elektrische fietsen uit van verzekeringsverplichtingen. Voertuigen die uitsluitend voor de motorsport gebruikt worden zijn eveneens uitgesloten. De basis van de overeenkomst komt overeen met de aanbevelingen van het Transport Research Laboratory (TRL) om onder meer aparte wetgeving voor elektrische fietsverzekeringen vast te stellen. TRL deed onderzoek in opdracht van de Europese Commissie en rondde hun werk in maart af. Overigens staat deze voorlopige overeenkomst wel volledig los van die aanbevelingen. De TRL adviseerde in maart 2021 om e-bikes buiten de reikwijdte van de volgende EU-typegoedkeuring wetgeving te houden. Momenteel is deze EU-typegoedkeuring van toepassing op speed-pedelecs.
“Het was hoog tijd om de regels voor motorrijtuigenverzekeringen te verduidelijken, zodat Europeanen in de EU beter beschermd en gelijk behandeld worden bij ongevallen en bij het verzekeren van hun voertuigen. We hebben ervoor gezorgd dat mensen ook worden gecompenseerd voor verkeersongevallen waarbij de verzekeringsmaatschappij failliet gaat, en we hebben nieuwe tools ontwikkeld waarmee alle burgers prijzen, tarieven en dekking van verzekeringsmaatschappijen kunnen vergelijken,” reageerde Dita Charanzova, rapporteur van het Europees Parlement. “Met dit politieke akkoord zijn we er bovendien in geslaagd om absurde overregulering voor e-bikes en enkele andere categorieën zoals motorsport aan banden te leggen.”

Het akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad. Na goedkeuring zal de richtlijn 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU in werking treden. De nieuwe regels worden 24 maanden na de inwerkingtreding van toepassing.

Voor speed ​​pedelecs, die een hogere ondersteuningssnelheid (tot 45 km/u) leveren, verandert er niets. Daarop blijft een kenteken en verplichte verzekering van kracht.

Bron:NieuwsFiets.nu